manuální lymfodrenáž

Manuální lymfodrenáž by měl v rámci posílení imunity absolvovat pravidelně každý. Díky této speciální masáži dochází k podpoře toku lymfy, tím k odvodu zplodin metabolismu z těla a následně pak i k úbytku celulitidy.
Lymfodrenáž podporuje směr toku lymy ke sběrným lym.uzlinám, které však musí být odvodněny jako první, aby lymfa měla kam odtékat.

Důležitá je síla tlaku ( která je na rozdíl od sportovní masáže jemná), technika spirálovitých hmatů i směr masáže.